Welkom op mijn website

De ondertitel van mijn website is “Het is Niets geworden” en dat is zo, het is niets geworden in mijn leven,omdat ‘iets willen worden’ nog steeds geënt is op een gedachte dat je iets moet worden / moet hebben / of moet zijn om gelukkig te zijn. Dat is wat we in het algemeen doen als we in het menselijke proces verkeren, iets achterna jagen, onze verlangens en behoeftes en wat we denken nodig te hebben om gelukkig te zijn. Nu kan ik zeggen – “Het is Niets geworden” omdat er in mij een besef leeft wat weet en voelt en zegt, er valt Niets te bereiken, je gaat nergens naartoe. je bent Al.

In dit innerlijk Weten verblijven wij, het is letterlijk in een Ruimte van Stilte – oneindig van geen begin en einde. Een Leegte, Gewoon Zijn. Bewust Zijn,  Zo is het – Zo Eenvoudig. Wij zijn Liefde en tegelijkertijd neemt het Bewustzijn al het menselijke van emoties en het denken oordeelloos waar. Dit is wat je Ware Identiteit dan wel je Ware Natuur is. Daarin verblijven we allemaal en zolang je denkt dat je een afgescheiden persoonlijkheid bent, ben je bijna automatisch bezig om iets voor elkaar te krijgen, ofwel verblijf je in de illusie van zoeken naar Geluk buiten je en dat gaat nooit iets worden.

Op deze website heb ik,onder het kopje artikelen allerlei artikelen geplaatst met thema’s die samenhangen met het menselijke ervaringsproces en tevens geënt zijn op de visie van Een cursus in wonderen. Aan de rechterzijde van de website vindt je recent geplaatste artikelen.

Voorts vindt je op de website een kopje waaronder mijn eigen ontwikkelingsweg wordt geschetst en kan zien hoe je met mij in contact kan komen.

Onder de artikelen kun je een reactie geven op de inhoud van mijn artikelen.