De radicaliteit van de cursus

De radicaliteit van de cursus.

Een cursus in wonderen wordt niet voor niets een cursus genoemd, omdat het  ons een leerproces aanreikt waarin we Thuiskomen in ons Ware Zelf.

De cursus roept ons op om al onze gehechtheden aan de wereld op te geven en te gaan zien dat je in de Werkelijkheid niets opgeeft, doch Thuiskomt in een Wereld van Liefde, zachtheid, Stilte en een gevoel van Eenheid met alles wat is.

In deze tekst wil ik dit nader toelichten en laten zien hoe de radicaliteit van de cursus in al zijn facetten ons dient om Thuis te komen.

De opzet van de cursus.

Het wordt een cursus in wonderen genoemd en dat zou foutief geïnterpreteerd kunnen worden. Het wonder waar de cursus op doelt is op het ontdekken van Wie jij in Werkelijk Bent en Wie jouw naasten zijn, namelijk dat we allen geheel verbonden zijn door Liefde en allen louter Geest en Liefde  zijn. Je komt weer Thuis in Jezelf waarin de identificatie met de persoonlijkheid zich los laat.

De gehele cursus is daarop gericht en dat lijkt van de persoonlijkheid een grote inzet en confrontaties te vergen van wat jij als persoonlijkheid  denkt, voelt en je overtuigingen over wie je denkt  te zijn.

Kortom, al je oordelen over je zelf en de wereld komen, als je de cursus toepast, te vervallen en in plaats hiervan kun je gaan zien dat de gehele wereld waar jij je me verbonden voelt, erop ingericht is  een leertraject aan te bieden om weer in contact te komen met onvoorwaardelijke Liefde die je nooit verloren hebt.

Dit lijkt een hele stap, echter dit is zolang jij denkt dat je dit als persoonlijkheid denkt te moeten doen Wat de cursus ons aanreikt, dat we niets hoeven ‘te doen’, uitsluitend onze bereidheid te tonen om ons te openen en over te geven aan onze Innerlijke Stem, de Heilige Geest en deze laat ons onze vergissingen zien.

Vandaaruit gaan we zien dat altijd een door ons zelf geprojecteerde wereld zien die geënt is op onze innerlijke beelden, oude overtuigingen, oordelen, die we zogenaamd ‘buiten’ ons zien.

De belangrijkste ‘eyeopener’ die ik kreeg, toen ik met de cursus begon, was dat je met de ogen van het lichaam niets ziet, behalve de door jezelf naar buiten toe geprojecteerde beelden, die in je geheugen liggen opgeslagen.

Het lichaam is een communicatie- en leermiddel.

Het belangrijkste leerproces is om je los te maken van de identificatie met de ego persoonlijkheid, en het denken dat je een lichaam bent, dat geboren is en uiteindelijk  dood gaat. Het gaat er niet om het lichaam af te wijzen, maar om zijn ware functie te leren zien.

Het lichaam is in zijn eigenlijke functie een verfijnd leer- en communicatie middel, waarin alle indrukken, gevoelens, emoties en denkprocessen plaats vinden en tevens ontvangt het alle signalen en emoties uit zijn omgeving. Het is een prachtig organisch instrument dat optimaal geschikt is om je hier op Aarde te kunnen laten functioneren en door al je leerervaringen heen te kunnen gaan. En als het zijn functie heeft vervuld wordt het weer teruggegeven aan de Aarde.

In je contact in de wereld  is er altijd sprake van een zekere wederkerigheid in de ontmoeting met de ander, je voelt of ‘ziet’ in een oogopslag wat er in de ander speelt of ziet daarin oordelen dan wel dat je zelf veroordeelt. Het gebeurt in een ´flits´ , dat je die ander al ‘geplaatst’ hebt als ‘vriend’, dan wel als vijand’. Hoe dan ook maak je hier in de wereld constant keuzes hoe je op te stellen in je ontmoetingen, ofwel je benadert de ander vanuit Liefde of vanuit een op je hoede zijn, dan wel oordeel.

Elk moment ben je in de gelegenheid om Liefde te zien of Liefde uit te stralen, ofwel zie je vanuit je angst en zelfverwijt iemand als een object van aanval en verdediging en voel je slachtoffer, dan wel dader.

Vergeten om te herinneren.

Als we opnieuw geboren worden op Aarde, hebben we aanvankelijk nog een gevoel van verbinding met de geestelijke wereld, echter door je steeds sterker te identificeren met je persoonlijkheid en je lichaam ´vergeet´ je deze verbinding.

Dit ´vergeten´ is een voorwaarde om dieper in de materie af te dalen, hierdoor ga je het ervaringsproces in die je als ziel hebt geïnitieerd om hier een oude pijn uit vorige levens te kunnen helen.

In ons menselijk bestaan is het lijden of pijn een belangrijk onderdeel van onze leerweg, in essentie kan dat wat jij in wezen bent  niet lijden, noch gekwetst worden. Echter ons menselijk lichaam is kwetsbaar en tevens kunnen uiterlijke omstandigheden ertoe leiden dat je je gekwetst voelt of dat er jouw letterlijk pijn wordt aangedaan, bijvoorbeeld door fysiek geweld of door ziekte.

De ego-persoonlijkheid stelt alles in werk om pijn te willen vermijden, deze wil het direct op lossen, echter vanuit ons geestelijk niveau gezien fungeert pijn of lijden als een oproep om naar binnen te gaan en te horen vanuit onze Innerlijke Stem, de Heilige Geest, wat dit lijden ons wil zeggen.

In essentie komt al ons lijden voort uit de identificatie met dat je een lichaam bent en daarmede samenvalt. In onze zoektocht naar Geluk, dan wel Liefde richten we ons in eerste instantie ook op de buitenwereld om daaruit Gelukkig te kunnen worden. Het zoeken naar Geluk buiten ons brengt het lijden teweeg, dit brengt altijd een afhankelijks proces teweeg waarin je je afhankelijk maakt van anderen die jou gelukkig moet maken.

“Alleen Gods verlossingsplan zal werken” (Eciw.W.I.71.)

Hierin drukt zich de radicaliteit van de cursus zich het sterkst uit, slechts door naar binnen te gaan en te luisteren naar je Innerlijke Stem en toe te passen wat jouw innerlijke Stem, de Heilige Geest in jou aangeeft,  zal Deze je verlossing en Geluk schenken.

Deze visie botst met de ego-persoonlijkheid die zich daardoor in een autoriteitskwestie bevindt, daar zich overgeven aan zijn innerlijke Stem, aan God, indruist tegen zijn opvattingen hoe zich te willen bevrijden van het lijden. In zijn ogen is de buitenwereld schuldig aan zijn lijden en wil hij zijn grieven handhaven.

De radicaliteit van de cursus geeft aan dat er slechts één Wil is, namelijk die van God. In deze autoriteitskwestie strijden de ego wil met die van God, in dat geval ben je nog gevangen in de wereld van de waarneming en ben je in de droom gevangen, ofwel in de illusies van de het duale bestaan.

Zonder hulp kan je daaruit niet ontsnappen en het enige wat er van je gevraagd wordt om je open te stellen voor de hulp van de Heilige Geest om ons te leren ons denken om te keren en onze vergissingen in te zien. Vergeving is het grote leermiddel dat de Heilige Geest gebruikt om deze omkeer in het denken tot stand te brengen. We hoeven niet eerst al die emoties en grieven die tot deze denkwijze hebben geleid, op te lossen, want het is al opgelost, want dat wat we in Wezen zijn is altijd al verlost.

Naarmate je een geoefende leerling van de cursus wordt zal je je steeds meer je verbonden gaan voelen met Wie je in Wezen bent. Dan ga je zien dat je de cursus niet een klein beetje kan toepassen, maar radicaal, waarin je gaat zien dat Gods Wil en jouw Wil dezelfde zijn.

Vandaaruit kan je met een zekere mildheid en vergevingsgezinde blik kijken naar jouw gehele leerproces, waarin al je vergissingen je uiteindelijk Thuis hebben gebracht.

 

Geef een reactie