Overgave en Vertrouwen

Overgave en vertrouwen.

Veelal willen we vanuit onze persoonlijkheid weten hoe het zal gaan in ons leven, we willen zekerheid over onze gezondheid, inkomen, huisvesting etc., Tegelijkertijd zien we dat allerlei plannen, veronderstellingen over hoe het zal gaan, anders uitpakken of totaal anders lopen in ons leven..

We worden ziek of verliezen ons werk, gaan scheiden, verliezen dierbaren door het overlijden, al met al is het leven niet te plannen en moet je zijn met de onzekerheid van het aardse bestaan.

Dit is voor onze persoonlijkheid ‘niet te doen’ en deze zoekt naarstig naar ‘oplossingen’ en ziet zichzelf als slachtoffer van de omstandigheden, die veelal in het verleden gezocht worden.

Bijvoorbeeld van je ouders, de afwijzing in je jeugd, het gevoel van er ‘niet mogen zijn’, enfin allerlei oude pijnlijke overtuigingen die de persoonlijkheid door middel van ervaringen, zijn ‘gelijk ‘ lijken te geven, van zie je wel, ik ben het slachtoffer van mijn ‘verleden’. Er wordt en werd niet van mij gehouden.

Uiteindelijk als je vanuit het ego bewustzijn in het leven (blijft) staan, is het aardse bestaan een leven van ‘vallen en opstaan’ en voorkomen dat je ‘dood’ gaat.

In deze column wil ik twee elementaire begrippen tegen het licht houden, namelijk overgave en vertrouwen, die een ander zienswijze aanreiken op ons aards bestaan.

Overgave en vertrouwen.

Zoals hierboven wordt geschetst is het aardse bestaan veelal gebaseerd op onzekerheid, waarvan de grootste onzekerheid is of er wel van je gehouden wordt.

In het verlengde hiervan speelt de innerlijke zelfveroordeling een grote rol, zoals ‘ik mag er niet zijn’ of ‘ik ben niet waardevol’;  deze zelfveroordelingen brengen een proces teweeg waarin je je leven ziet als een proces om deze zelfveroordeling te boven te komen, door overcompensaties of ‘je best te doen’ de wereld voor je te winnen of te overwinnen.

Al met al overlevingsstrategieën die uiteindelijk niet werken of ten dele werken, terwijl er toch altijd een soort verdrongen innerlijke onzekerheid blijft bestaan.

In het egoproces spelen eveneens begrippen als vertrouwen en overgave een rol, maar dan werkt dit vanuit het ego bewustzijn als in de toekomst gerichte fenomenen in de sfeer van ‘het komt wel goed’, of ‘je moet vertrouwen hebben’ als een soort tegenhanger voor je innerlijke onzekerheid.

Gods Wil en de ego wil.

In de laatste hoofdstukken van Een cursus in wonderen ( hoofdstuk 30 en 31), wordt de visie die Jezus ons aanreikt in de cursus, beëindigd in een soort slot apotheose, waarin er een radicaal andere ziens- en handels wijze wordt aangereikt, dan het leven vanuit het ego bestaan.

In het hoofdstuk 30 reikt Jezus in de eerste pagina’s  aan om te onderkennen dat je nog aan het begin van je leerproces staat  Daarin zegt Hij “ De snelheid waarmee dit kan worden bereikt hangt maar van een ding af: jouw bereidwilligheid om elke stap te oefenen. Elk helpt een beetje, telkens wanneer te daartoe een poging onderneemt. En tezamen zullen deze stappen jou uit dromen van oordelen naar dromen van vergeving leiden, en weg uit pijn en angst” (Eciw.T. 30.1. 3-5).

Leefregels voor beslissingen (Eciw.T.30.1.)

Wat aangereikt wordt is dat er leefregels voor beslissingen, worden gegeven om elke dag, elk moment , op een totaal andere wijze in het leven te gaan staan. Waar deze leefregels voor staan is dat ze aangeven of je bereid bent om  op een radicaal andere wijze in het leven te gaan staan, namelijk niet meer vanuit de ego wil, maar je te laten leiden door Gods Wil, ofwel de Heilige Geest.

Hierin staat centraal dat Gods Wil en jouw Wil hetzelfde zijn. Deze zienswijze druist radicaal in tegen het idee van de ego persoonlijkheid, die vindt het een dwaas idee en ziet het alsof hij het niet meer zelf voor het zeggen heeft.

De eerste leefregel die aangereikt wordt is om bij het ontwaken, na te denken over het soort dag dat je wenst  en zegt “Vandaag zal ik uit mezelf geen beslissingen nemen” (Eciw.T.30.2.).  Het belangrijke criterium waarover je geen beslissingen moet nemen is dat je je voorneemt om geen oordeel uit te spreken over welke situatie dan ook en dat je besluit om een gelukkige dag te hebben.

Leven vanuit Overgave en Vertrouwen.

Waar het omgaat is dat je inziet dat jij het niet vanuit de ego persoonlijkheid besluit om een gelukkige dag te hebben, maar dat je je overgeeft aan jouw Innerlijke Stem van de Heilige Geest en ziet dat dit Jouw Eigen Stem is.  Je neemt je voor om je echt te  laten leiden door deze Stem en elk moment dat je weer geconfronteerd wordt door een emotie van ongenoegen of een oordeel, besluit je opnieuw te gaan luisteren naar deze Innerlijke Stem.

Hiermede wordt echt bedoelt om te leven vanuit Overgave en Vertrouwen, het is geen kwestie van een keertje je dit voor te nemen te doen, maar te gaan zien dat dit de basis is van je Leven in Overgave en Vertrouwen. Als je zo leeft, ben je elk moment verbonden met je Hart en leef vanuit je innerlijke Stilte van Geluk en Vrede.

Het lijkt een paradox om te besluiten geen beslissingen te nemen, echter wat aangereikt wordt is de geringe bereidheid om te oefenen om steeds in verbinding met Jouw Ware Zelf, jouw Goddelijke Stem te leven en te gaan zien dat het leven zich dagelijks ontvouwd zoals jouw incarnatie in dit leven bedoelt is.

In mijn jarenlange praktijk als astroloog wordt ik eveneens bevestigd in deze gedachte, steeds zie ik dat er een parallelliteit is tussen hoe mijn leven zich ontvouwd en de planetaire constellatie van dit moment.

In Een cursus in wonderen wordt ik altijd weer ondersteunt in deze gedachte door het prachtige werkboek les 42 “God is mijn Kracht. Visie is Zijn geschenk”(Eciw.W.42.65) en daarmede wil ik deze column afronden;

“God is inderdaad jouw kracht en wat Hij geeft is waarlijk gegeven. Dit betekent dat jij op elk moment en op elke plek ontvangen kunt, waar en in welke omstandigheden jij je ook bevindt. Jouw reis door tijd en ruimte is niet willekeurig. Je kunt niet anders dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Zo werkt de kracht van God. Zo zijn Zijn gaven. “(Eciw.W.42.2.1-6). 

2 thoughts on “Overgave en Vertrouwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.