Astrologie en Een cursus in wonderen.

In mijn leven ben ik gezegend dat twee belangrijke visies mij hebben geholpen om werkelijk inzicht te verkrijgen in de diepere bedoeling van mijn incarnatieproces op Aarde, namelijk Een cursus in wonderen en Astrologie. Beide kwamen ongeveer tezelfdertijd in mijn leven, zo eind tachtiger- begin negentiger jaren van de vorige eeuw. Ik heb al verschillende keren in mijn artikelen aangereikt dat ik verwees naar astrologische inzichten, echter nu wil ik nadrukkelijker die samenhang in beide visies gaan omschrijven.

Wij zijn in Eenheid verbonden met Alles wat Is

Dit wordt in Een cursus in wonderen aangereikt als zijnde essentieel voor Wie wij in Werkelijkheid zijn, namelijk Zoon van God, louter Geest, geen lichaam en in Eenheid verbonden met alles wat IS. In de Astrologie wordt dit op een symbolische manier eveneens duidelijk gemaakt dat we in Eenheid met alles verbonden zijn, dat wil zeggen dat de Astrologie door middel van de horoscoop duidelijk maakt dat jouw geboorte samenvalt en samenhangt met de stand van de planeten op het moment van je geboorte. Voorts zien we dat na de geboorte jouw ontwikkelingsweg van jouw leven weerspiegeld wordt door planeetstanden van dat moment. “Zo boven, zo beneden, zo beneden zo boven” is het adagium van de Astrologie

Elke planeet en zijn positie, in welk Huis van de horoscoop en de aspecten die hij met andere planeten maakt, vormt een thema dat samenhangt met jouw incarnatieproces en wat jij in deze incarnatie wil gaan uitwerken. Dat wordt vooral in de horoscoop benadrukt door de Maansknoop die het Zielenproces aanreikt dat jij in deze incarnatie wilt gaan uitwerken.

Dus welke zelfveroordelingen en oordelen leven er in jou, hoe verhoud je jezelf tot andere mensen in relaties en welke ogenschijnlijke pijnpunten je over hebt gehouden vanuit je relatie met je ouders, zoals je gevoel van ‘er mogen zijn’ of juist niet, ofwel je gevoelens van minderwaardigheid. Al deze items zijn te herleiden vanuit de horoscoop en door de verschuivingen in de tijd en de voortgang van de planeten in de horoscoop, kan je elk moment weer zien door welk emotioneel proces je heen gaat.

Het is zo bijzonder dat zo’n horoscoop met zijn planetaire constellaties opgedeeld in 12 Huizen en de onderlinge verbindingen die de planeten maken, dat dit een weerspiegeling is van de aard van de persoonlijkheid en het proces waar deze doorheen gaan vanaf het moment van zijn geboorte tot aan zijn sterfdatum.

Het is een bijzondere wetenschap die al eeuwen oud is, die aanreikt dat de Zon en de Maan en de planeten die hiermede verbonden zijn, tezamen een symbolische uitdrukking vormen van de emotionele huishouding van een persoonlijkheid en zijn relatie tot de wereld. In die zin is het een prachtig neutraal hulpmiddel als ondersteuning van je leerproces hier op Aarde en geeft de horoscoop prachtig aan hoe jouw Ziel vanuit zijn geestelijke intentie een objectief plan heeft opgesteld om oude vergissingen vanuit vorige levens te leren corrigeren door middel van ervaringen in dit leven.

In die zin zie ik in de relatie van Een cursus in wonderen en de Astrologie, dat beide hulpmiddelen zijn in ons leerproces. De cursus reikt vanuit zijn Visie aan hoe we steeds voor een keuze staan om vanuit angst in het leven te staan en hoe we vanuit onze Innerlijke Stem, de Heilige Geest, een andere keus kunnen maken om weer terug te keren naar onze Innerlijke Vrede, ofwel de Liefde die we Zijn.

En de horoscoop laat op een objectieve manier zien vanuit welke intenties we vanuit ons Zielenproces, op een zo optimaal mogelijke manier vergissingen, die we vanuit vorige levens hebben meegenomen, kunnen corrigeren door in te zien dat bepaalde pijnpunten in je leven, zoals zelfveroordelingen, samenhangen met een leerproces van oude pijn uit vorige levens en deze jou niet aangedaan worden, maar aanreiken waarin je deze projecteert naar anderen en hen beschuldigt dat ze jou dit aandoen.

Een Cursus in wonderen versterkt deze omslag in je denken door je in te laten zien dat je nooit afgescheiden bent geweest van Liefde, ofwel van God en deze aardse wereld niet de Werkelijkheid is, maar een leerschool, waar we via de tegenstellingen van Goed en Kwaad kunnen leren onderscheiden, met de hulp van onze Innerlijke Gids, wat Liefde is.

Vanuit dit ervaringsproces ga je zien dat dit jouw ware gesteldheid is en dat deze stille kwaliteit van Vrede en Vreugde altijd Aanwezig is geweest en dat het een terugkeren is naar De Bron waaruit je nooit bent weggeweest. Je was en Bent dit Altijd: Liefde. Dit wordt bevestigd in wat de cursus zo prachtig verwoordt in het voorwoord:

“Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God” (Eciw.Vw.x)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.