Het is een spel waar we doorheen gaan.

Het is een spel waar we doorheen gaan.

Jezus benadrukt in de Cursus steeds opnieuw dat we in een spel bezig zijn, met dit soort ludieke omschrijvingen van het menselijke proces op Aarde, plaats Hij al onze wederwaardigheden in een speels licht. We gaan ogenschijnlijk door moeilijke, pijnlijke ervaringen heen, van lijden, geweld en macht en dit alles – als je het vanuit de Werkelijkheid beschouwd- lijkt afschuwelijk, maar is een spel, waar we ‘ vergeten zijn om te lachen’.

Het is, zolang je je zelf identificeert met je lichaam, c.q. je ego-persoonlijkheid, niet te verteren dat al je ‘gedoe’ hier op Aarde als een spel wordt weggezet. Dat kan toch niet waar zijn ?

En toch is dit de Werkelijkheid, de waarheid waar we ons in bevinden. De essentie van de cursus  laat dit zien, namelijk  ‘ vergeving ziet in dat wat ik dacht wat mijn broeder mij heeft aangedaan niet heeft plaatsgevonden’ . Dat wat ik in wezen ben kan niet gekwetst, noch geraakt worden. Ik ben louter Geest, Liefde en niet het lichaam, dan wel deze persoonlijkheid. De afscheiding van God, van Liefde heeft nooit en kan nooit plaatsvinden.

In deze tekst wil ik dit opnieuw gaan belichten.

Dat wat je in wezen bent incarneert niet.

Het geboren worden hier op Aarde is een impuls vanuit de geestelijke wereld, vanuit de Ziel om een proces aan te gaan in de fysieke sfeer om oude nog niet opgeloste veroordelingen uit andere levens opnieuw onder ogen te zien en te leren vergeven.

In feite is dit een moedige daad om vanuit de geestelijke wereld af te dalen in de materiële wereld, te “vergeten’’  wie je in wezen bent en onder te dompelen in de wereld van de dualiteit.

Om dat te doen maak je gebruik van een lichaam, waarmede je jezelf identificeert en jouw ervaringsweg op Aarde ingaat.

Maar dat wat je in wezen bent, blijft verbonden met de Geestelijke wereld, er is geen afscheiding. Dat is Gods onmogelijk, want God, dan wel Liefde is alles wat is. Angst bestaat niet, maar fungeert in dit spel wel als initiator om je te doen ‘geloven’ waar je doorheen gaat.  Het is een optimaal proces waarin alles erop gericht is om door middel van een ogenschijnlijk tegendeel een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van de Liefde. Dat wat je in wezen bent blijft altijd vrij en verbonden met alles wat Is.

De vrijheid van keuzes.

Deze weg kun je alleen gaan als het in vrijheid gebeurd, in vrijheid kies je ervoor om je onder te dompelen in een wereld van tegenstellingen, goed en kwaad, pijn en lijden. Gebonden aan een lichaam en een ego-persoonlijkheid die zich een weg zoekt hierin om ‘gelukkig’ te worden.

Het gaat om de twee niveaus waar we ons in bevinden, enerzijds de duale stoffelijke wereld. Waarin  al onze ervaringsprocessen in plaatsvinden vanuit ons menszijn  en de Werkelijke Geestelijke Wereld waar we altijd mee verbonden zijn. Al ons lijden en pijn komt voort uit de identificatie met de duale wereld, echter het is een vrije keuze, dit kan niet anders, en er wordt slechts aan je gevraagd of je  bereid bent er anders naar te willen kijken en te gaan zien dat je je vergist met behulp van onze Innerlijke Stem van de Heilige Geest.

Er is nooit sprake van willekeur of toeval.

We lijken, als we ons identificeren met ons lichaam, gescheiden van elkaar en dat ieder zijn eigen weg volgt. In de Werkelijkheid zijn we totaal verbonden met alles en iedereen en heeft elke activiteit vanuit wat dan ook zijn uitwerking op het grote geheel. Zo heeft het zandkorreltje en ook de grootste omwenteling op Aarde met elkaar te maken.

Op dit moment in de menselijke geschiedenis gaan we door turbulente processen heen, waaronder een virus van een vleermuis wat overgegaan is naar de mens en daar een pandemie veroorzaakt, die de gehele mensheid in zijn greep heeft en alles lamlegt. De diepere oorzaak die hierachter ligt is dat het een oproep vormt naar de mensheid toe om het contact met de natuur en de Aarde te gaan herstellen. In relatie met deze pandemie en de klimaatcrisis die gaande is, wordt de mensheid ‘gedwongen’ om een economisch systeem om te vormen, die gebaseerd is op uitbuiting  van velen en winstbejag voor enkelen. Hoe dan ook zullen we naar een meer duurzame samenleving toe moeten, want door de klimaatveranderingen en daarmee gepaard gaande natuurrampen, “zal de wal het schip keren” De ondergang van Atlantisch is in onze genen verankerd en de Geestelijke Impuls is, om dit te voorkomen.

“Zo Boven, zo beneden, zo beneden, zo boven”.

Dat is het adagium van de Astrologie, welke ik al jaren beoefen, het zegt dat er een samenhang is met de planetaire constellatie van dit moment en dat wat in jouw persoonlijke leven gebeurt, maar ook op wereld schaal. Zo ging vanaf 2008 de planeet Pluto door het teken Steenbok en dat duurt tot december 2024, dan gaat deze planeet het teken Waterman in. Wat zegt dit; toen Pluto het teken Steenbok inging, ontstond de kredietcrisis, met het omvallen van de banken als belangrijkste symptoom. Het teken Steenbok gaat over maatschappelijke structuren en macht en autoriteit. Daar waar Pluto doorheen gaat vindt er een radicale verandering plaats. Deze planeet gaat over het omvormen van het oude naar nieuwe, het is de planeet van onze diepste angst en tevens van transformatie van deze angst. In december 2019 kwam er een samenstand van de planeten Pluto en Saturnus in het teken Steenbok,  dit was het begin van het Covid-19 virus, die de gehele wereld lamlegde. We hebben in de afgelopen jaren vanaf 2016 een regering Trump meegemaakt die je een typisch symptoom kan vinden van wat een autoritaire macht structuur kan noemen, die niet bezig was om het voor de USA beter te maken, maar uitsluitend gericht was voor het dienen van het eigenbelang en het verrijken van de groep die al tot de rijken behoorde.

De komende 4 jaar zal er op wereldschaal nog een grote strijd en transformatie te zien zijn van oude machtsstructuren die zullen verdwijnen of omgevormd  zullen worden. Op 21 december a.s., zal er een samenstand zijn van de planeten Jupiter en Saturnus in het teken Waterman, het wordt de grote Conjunctie genoemd, een zeer uitzonderlijke samenstand, die vergeleken wordt met Ster van Bethlehem ten tijde van de geboorte van Jezus.

In december 2024 zal de planeet Pluto het teken Waterman ingaan, Waterman staat voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, daarin loopt de planeet Pluto tot aan december 2044, dus 20 jaar. In deze 20 jaar zal er een grote transformatie plaatsvinden waarin volkeren en groeperingen geleidelijk aan met elkaar oude vetes gaan oplossen en er een vreedzame samenleving van Gelijkwaardigheid  gaat ontstaan, waarin er geen onderscheid meer is tussen ras, religie en seksuele voorkeur.   

Op weg naar een vreedzame samenleving.

Zo op het oog lijkt het wel of de spanningen in de wereld toenemen, echter het is een soort ; eindspel’ waarin juist door de corona= en klimaat crisis er een nieuw, of eigenlijk bij velen een werkelijk contact met het Hart gaat ontstaan en er een Oproep klinkt om met elkaar te gaan samenwerken, met de Aarde, met de natuur, met alle volkeren om tot een vreedzame samenleving te komen. Zo willen we niet meer verder. En zoals het hierboven wordt aangegeven vanuit de Astrologie zal het ook die kant opgaan.

Deze intentie is heel natuurlijk en de oude energieën en machthebbers die nog vasthouden aan hun macht, zullen in de komende tijd hun invloed  en macht verliezen. Dit is geen wensdenken, maar een door velen ondersteunde oproep vanuit een Innerlijk Weten. Vooral onder de jonge generatie van over de gehele wereld klinkt die roep. Het is nu zo zichtbaar dat we dit niet meer willen, deze ongelijke leefstijl van uitbuiting en onderdrukking.

De Aarde, de pandemie, alle Geestelijke spirituele krachten helpen mee om deze transformatie tot stand te brengen. Er gloeit echt licht aan de horizon. Een licht van Liefde en Vertrouwen en Eenheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.