Het Heilig Ogenblik en de Heilige relatie vallen samen.

Het Heilig Ogenblik en de Heilige Relatie vallen samen.

In feite is er geen moment dat we niet verbonden zijn met onze naaste, met alles wat is.

Daarvoor hoeven we niets te doen, de cursus roept daar ook toe op om niet iets te doen om in Liefde verbonden te zijn met onze broeder. Het lijkt, als we nog vanuit het ego-bewustzijn in het leven staan, een hele stap om dit te kunnen bereiken, echter er wordt niets van je gevraagd, ofwel een offer hoef je niet brengen, uitsluitend de gedachte op te geven dat er ‘buiten’ jou iets is, die je gelukkig kan maken. Er is niets buiten je, behalve de ogenschijnlijke veelheid van een materiële wereld, waar wij betekenis aan (kunnen) geven. Want daar ben je vrij in en zo lang je ervoor kiest dat je iets nodig hebt van buiten je, dan ben je verwikkeld in een afhankelijkheid- en machtsbehoefte, wat lijden, pijn en onvrede, met zich meebrengt.

In deze tekst wil ik deze gedachte verder uitwerken.

“Nu is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven”.

Dit is de tekst van een van de AH-principes, die in principe hetzelfde zegt als wat ik hierboven aanreik. We zijn Liefde en voor eeuwig en  altijd verbonden met alles wat is. Al ons ‘doen’ om liefde buiten onszelf te zoeken is tot mislukking gedoemd.

Het woord Heilig heeft in mij nog altijd verbinding met mijn katholieke achtergrond waarin Heiligen specifieke personen waren die door de Kerk heilig waren verklaard vanwege hun stichtelijke leefwijze. In de cursus is iedereen heilig, ofwel heel,  totaal verbonden met God, dan wel met Liefde. Daar hoeven we niets voor te doen. Dit is onze realiteit. In de ego-wereld is het ongehoord om jezelf heilig te verklaren. In feite zet de cursus de wereld op z’n kop en verklaard het ego-lichaam van generlei waarde en betekenis. Het wordt als leermiddel gezien die als het zijn functie heeft vervuld, ‘zachtjes terzijde wordt gelegd’.

Het gaat om afleren.

Al ons streven om liefde buiten onszelf te verkrijgen is tot mislukking gedoemd en dat is vanuit de ego-wereld een hopeloze gedachte. Vanuit het afgescheiden ego-standpunt waarin het zoeken van liefde buiten jezelf ‘normaal’ is, je hebt liefde ‘nodig’ van een liefdespartner. Hoe kun je nu gelukkig worden zonder dat je in relatie bent,  met eenzaamheid, depressie, afhankelijkheid, met een gevoel van mislukking, als emotioneel gevolg als je er als mens niet in slaagt om een relatie te vinden en te behouden.

En toch is het in relatie gaan vanuit de optiek van een speciale relatie onontkoombaar om tot bewustwording te komen. Je komt echter precies met die mensen in contact die met jou in een leerproces verwikkeld worden om tot een Heilige relatie te komen. Er is geen toeval, diegene die op jouw pad komen reiken je via pijn en schermutselingen in de relatie precies datgene aan, wat je in jezelf als niet -heel ziet. Ofwel die zelfveroordelingen, die aanvankelijk ook veelal tot het aangaan van de relatie leidde. Bijvoorbeeld, een wat kwetsbaar mens wordt aangetrokken tot een sterke persoonlijkheid, waarvan je hoopt dat die jou beschermd, echter in de loop van het relatie proces moet je onder ogen zien dat je je zelf moet gaan leren om beter voor jezelf op te komen doordat de zogenaamde ‘sterke’ partner als onderdrukkend wordt ervaren. Het zou zelf kunnen dat jij de ‘sterke’ wordt en de situatie omkeert.

Uiteindelijk moet je gaan zien dat de ander jou niets aandoet, maar dat je in een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie bezig bent geweest, die ieder voor zich nodig was om tot inzicht van verdrongen zelfveroordelingen  te komen.

Hoe dan ook ontkomen we er in het relatieproces niet aan dat deze gepaard gaat met pijn en lijden, echter naarmate we bereid zijn om daar op een andere manier naar te kijken en te gaan zien en luisteren vanuit de ogen van de Heilige  Geest dat de ander jou een dienst bewijst, ofwel jou iets laat zien en voelen wat je in jezelf niet bewust bent.

Uiteindelijk gaat het erom dat je al je streven om geluk en Liefde buiten jezelf te zoeken opgeeft, niet als een verlies, maar vanuit een Innerlijk Weten.

Liefde is Stil en in Vrede.

Het relatie-proces van een speciale relatie naar een Heilige relatie, verloopt niet van de ene dag op de ander. Het is werkelijk een proces van vallen – en opstaan , waarin het idee van verliezen als je stopt met het verlangen dat je Liefde buiten jezelf moet zoeken, een lastig gegeven is.

Waar we mee te maken hebben is dat Liefde vanuit de cursus, ofwel vanuit de werkelijkheid gezien, er totaal anders  ‘uitziet’ dan vanuit het ego-standpunt. Hierin is de liefde verbonden met  emotionele  ‘gevoelens’ . Het is ook apart dat liefdesrelaties beginnen vanuit een sterke verliefdheid, je wordt op een fysieke manier aangetrokken tot die ander en ‘valt’ ervoor. Er zijn heftige romantische gevoelens waarin die ander wordt geïdealiseerd, dit is de ware. Al na enige tijd komen er ‘scheuren’ in dit ideaalbeeld en blijkt die ander ook een gewoon mens te zijn met ‘hebbelijkheden’.

Dan begint het eigenlijke proces van in relatie zijn, met vallen en opstaan om die ander echt te leren kennen. Ben je bereid om al jouw en zijn ‘ fouten’ onder ogen te zien en er met liefde naar te kijken ?

Daarin zit het leerproces, want wie ‘ kijkt’ naar dit proces vanuit het ego-standpunt, van ‘ik heb gelijk’ en jij moet veranderen, dan wordt het een gevecht die veelal leidt tot een (vecht)scheiding.

Vanuit de cursus gezien wordt aangereikt om naar binnen te gaan, te gaan luisteren naar je innerlijke Stem, De Heilige Geest in ons, die niet gaat over ‘gelijk hebben’, maar over gaan zien wat die ander jou laat zien, bijvoorbeeld dat je gevoel van eigenwaarde gering is en je meer voor jezelf mag gaan opkomen.

Deze stem van de Liefde is Stil, houdt geen betoog, maar reikt met een Stille Stem iets aan waar Vrede mee verbonden is.

Uiteindelijk ga je zien dat je Niets heeft te doen om in Vrede en Stilte met die ander verbonden te zijn. Dan is de relatie Heilig en zie je jezelf als Heel en de ander ook. Ga je zien dat dit altijd al zo was en is.  En dat je in Heelheid in verbinding bent met de gehele mensheid en met alles om je heen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.