Uiteindelijk en in beginsel is alles Genade

Uiteindelijk en in beginsel is alles Genade.

We gaan hier op Aarde door de dualiteit heen en vandaaruit ‘leren’ we om uiteindelijk terug te keren naar onze Ware Natuur. Dan heb je je missie voltooid en heb je de verbinding met het Goddelijke in het menselijke voltooid. God en Mens in Een.

Het woord dualiteit zegt het al, we leven in een wereld van tegenstellingen, alles wat we hier op Aarde ervaren heeft een tegendeel, dat uit zich het best in termen van goed en kwaad, wit en zwart, dag en nacht, het mannelijke en het vrouwelijke, ontvangen en geven, etc.

Wat we ons in eerste instantie niet beseffen is dat deze wereld van tegenstellingen optimaal  is voor onze leerweg om bewust te worden van onze vergissingen. Je zou kunnen zeggen dat de dualiteit fungeert als een spiegel waarin we onze ‘fouten’ kunnen herkennen.

Dit gaat niet van de ene op de andere dag. Er gaan soms vele jaren van pijn, strijd en gedoe aan vooraf voordat we bereid zijn om anders naar onze werkelijkheid te kijken. Als we bereid zijn om te leren luisteren naar onze Innerlijke Stem, geeft die ons aan wat de diepere betekenis is van onze ‘fout’ en kunnen we vanuit vergeving naar onszelf en de ander of de omstandigheid gaan kijken.

Dan is de Genade geboren, die al die tijd op ons wachtte en is ons verleden een heilzame leerweg gebleken.

Hieronder wil ik in grote lijnen deze weg uiteenzetten.

Wij zijn betekenisgevers.

Als we geboren worden op Aarde gaan we ons losmaken van het besef van Eenheid waar we in beginsel mee verbonden zijn. We ‘vergeten’ dat en gaan de wereld in en identificeren ons met een persoonlijkheid en een lichaam, te midden van andere persoonlijkheden, die allemaal, zo op het oog, hun eigen weg gaan.

Het belangrijkste wat ons in beginsel drijft is gelukkig te worden en willen dat er van je gehouden wordt. Dit streven naar geluk afhankelijk van de buitenwereld is tevens onze valkuil, we stellen daarvoor alles in het werk en geven de ‘buitenwereld’ de schuld ervan als dit niet lukt.

Al met al zijn we, zolang we die identificatie met de ego persoonlijkheid volhouden, betekenisgevers geworden en zien we dat wat ons ogenschijnlijk gelukkig maakt als goed en dat wat ogenschijnlijk tegen ons gebruikt wordt, als kwaad.

Al met al zijn we ons niet bewust van onze innerlijke oordelen en zien ons veelal versterkt en bemoedigd door ‘medestanders’ die eenzelfde oordeel hebben. Zo van, zie je wel, ik heb gelijk, want hij/zij vindt dat ook. De wereld verdeelt zich in kampen van ‘gelijk hebbers’ die ieder vanuit hun eigen gelijk tegenover elkaar staan. Deze verenigen zich bijvoorbeeld in clubs of politieke partijen.

Internet, televisie en de tallozen sociale media, zoals de kranten en de nieuwsgaring spelen hierin een belangrijke rol in het verspreiden en ‘bevestigen’ van deze clubs en kampen. Voor ons ego-geluksgevoel is het prettig als je je bevestigd weet en omringd ziet door medestanders. Echter de nieuwsgaring is er vooral gericht op het signaleren van het ‘kwaad’.

We weten niet de diepere betekenis van dat wat er gebeurt.

Je zou kunnen zeggen dat, zolang je vanuit het egobewustzijn leeft, je vanuit het oordeel leeft. Elke seconde, ofwel alle tijd, neem je grotendeels onbewust, of ‘vanzelfsprekend’ de wereld waar vanuit een zelfingenomen standpunt van dit is juist of goed en dat is niet juist. Vanuit het menselijke gezien is het fijn dat we alért zijn op wat er in onze omgeving gebeurt. Het menselijk bestaan en het lichaam is kwetsbaar en het lijkt passend om op te letten, “een ongeluk ligt in een klein hoekje”.

Echter, hoe kunnen we dat diepe geloof in een wereld van goed en kwaad doorbreken, of gaat het juist niet om doorbreken, maar om een gewaar zijn dat dit geloof voortkomt uit onze innerlijke zelfveroordeling?

Deze zelfveroordeling brengt alle vooroordelen en onze interpretaties hoe we de wereld zien, teweeg. Het is wat in de cursus heet de onjuiste gerichtheid van het denken dat omgezet moet worden naar een juiste gerichtheid van denken.

De onjuiste- en juiste gerichtheid van denken.

Het klinkt wat bizar, twee niveaus van denken en toch is dat waar we ons in bevinden. Het ene niveau is het egodenken, waarin we de wereld bezien vanuit ons ‘hoofd’, voornamelijk geleid door ons angst- en doemdenken. Daarin zien we de wereld als een domein van moeten overleven, je bent steeds, min of meer op je hoede en hebt niet in de gaten dat alles wat je ziet, voortkomt uit de projectie van jouw eigen innerlijke vooroordelen en overtuigingen. In de menselijke wereld zegt men in dit licht ook wel, je moet wel ‘verstandig’ zijn.

Dit angstdenken ‘staat’ altijd aan, het is een soort verslaving waar we allemaal aan lijden en ons niet van bewust zijn, het is ‘normaal’ menselijk gedrag. We zijn ons wel gewaar van dit obsessieve denken, maar ‘weten’ niet hoe dit te stoppen, juist dit te willen, versterkt dit massieve denken.

Het andere niveau van denken is de juiste gerichtheid van denken, dat wordt niet geleid door het ‘hoofd’ maar door onze Innerlijke Stem, door de Heilige Geest. Het gewaar zijn, wat ik hierboven aangaf, is hiermee verbonden. Feitelijk zijn we altijd verbonden met deze Stille Stem die ogenschijnlijk op de achtergrond verblijft,  het is een vorm van Gewaar zijn van al onze menselijke activiteiten. Het is ons Ware Zelf die ons begeleidt, zich niet opdringt, maar aanwezig is in al ons handelen. Het is een kwestie van vrijheid in keuze die hieraan ten grondslag ligt.

Onze weg naar Bewustwording is en moet een vrije keuze zijn en dat is vanuit dat wat we in Wezen zijn logisch. We gaan in vrijheid onze weg, ook al lijkt dat vaak niet zo, het gaat om de innerlijke Vrijheid.

Dat wat je in Wezen bent is altijd Vrij en het gaat om deze vrije keuze dat je leert luisteren naar jouw Innerlijke Stem, deze laat je inzien dat de keuze die je maakte gebaseerd was op angst en zelfveroordeling en je je liet leiden door foutieve veronderstellingen.

Het gaat om de geringe bereidheid om deze ‘stap’ te maken en te gaan luisteren en je te laten leiden door jouw Ware Zelf en niet door de obsessieve stem van het ‘hoofd’. Het is een vorm van je verbinden met de Stilte van het Hart in Overgave en Vertrouwen aan jouw Goddelijk Zelf, dan wordts de Genade en innerlijke Vrede ervaren en ben je wakker geworden.

Dan ga je zien dat de reis in de duale wereld voor jou een optimale kwaliteit biedt om als spiegel te fungeren en zie je dat je je gewoon hebt vergist en dat je altijd al Vrij was. Thuisgekomen, wakker en verlost uit een sombere droom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.