Vanaf Geboorte tot aan de Dood.

Vanaf Geboorte tot aan de Dood.

Vanuit de essentie gezien, worden we noch geboren en gaan we niet dood. Dit is wat in Een cursus in wonderen bedoeld wordt met “ Is reïncarnatie het geval” (Eciw.H.24.) Daarin stelt de cursus dat reïncarnatie in uiteindelijke zin onmogelijk is want dan zou er een verleden en een toekomst zijn en zou een lichaam betekenis hebben.

In de Werkelijkheid zijn we eeuwige geestelijke wezens, Zoon van God en altijd verbonden in Liefde met Hem en heeft afscheiding nooit plaatsgevonden en kan niet plaatsvinden.

En toch bestaat het Universum met al zijn sterren en planeten, waaronder de Aarde miljoenen jaren en leven er nu zo’n 7 miljard mensen op deze planeet in allerlei ervaringsprocessen.

Hoe moeten we deze ogenschijnlijke tegenstelling bezien en wat is de diepere bedoeling van geboren te worden op Aarde en welke ervaringsweg gaan we hierin door?

De illusoire wereld en de Werkelijke Wereld.

Zoals hierboven is gesteld vindt er in de Werkelijkheid geen afscheiding van God, dan wel van Liefde plaats. Het Goddelijke Spel waar we ons in bevinden is dat we door middel van het vergeten Wie we zijn en ons te verbinden met een lichaam een door onze Ziel geïnitieerd ervaringsweg doorgaan van angst. Deze fungeert als optimale kwaliteit om bij te dragen aan het Scheppingsproces van wat Liefde is. God leert Zichzelf kennen door het ogenschijnlijk tegendeel angst.

Als inspiratie voor deze column gebruik ik het volgende citaat uit de cursus;

“Volmaakte Liefde verdrijft angst.

 Als er angst bestaat,

 Dan is geen volmaakte liefde

Maar:

 “Alleen volmaakte liefde bestaat.

   Als er angst is,

   Brengt die een toestand teweeg die niet bestaat”

“Geloof dit en je bent vrij” (Eciw.T.1.VI.5.2-9)

Vanuit onze ziel intentie om deze aardse reis opnieuw te willen ondernemen gaan we, als we geboren worden ons steeds dieper verbinden met ons lichaam, dan wel onze ego-persoonlijkheid. Op dat niveau kunnen we ons niet voorstellen dat je in feite niet geboren bent, want je ‘valt’ ogenschijnlijk samen met je lichaam en je identificeert jezelf daarmee als zijnde dat ben ik, geboren vanuit die ouders. En je verwacht en ‘weet niet beter’ dat je afhankelijk bent van de Liefde van deze ouders.

Levend vanuit het ego bewustzijn is de belangrijkste drijfveer voor je bestaan je verlangen om gelukkig te willen worden, liefde te ontvangen van ‘buiten’ jezelf. Daarvoor zet je alles voor in het werk. We noemen dit het Leven en zien de dood als het einde daarvan.

Wat we dan niet beseffen is dat het gehele aardse bestaan een illusie is en uitsluitend bedoeld is als leerweg om via de omweg van de angst, weer in contact te komen met de Liefde die nooit verloren is geweest.

Een cursus in wonderen is erop gericht om ons te laten doorzien dat we in een illusoire wereld leven, waarin alles wat we buiten onszelf zoeken, niet zal werken. Het betekent niet dat we er niet naar mogen streven om ons te voorzien van materiële middelen,  echter waar het over gaat is dat de basisbehoeftes voor ons menselijk bestaan niet ons Geluk uitmaken.

We gaan door een ervaringsweg heen die in principe neutraal is, maar vanuit vorige levens  meegenomen zelfveroordeling geven we aan elke ervaring een betekenis van goed of kwaad. In die zin dat bepaalde ervaringen je ogenschijnlijk ‘ten goede’ komen en anderen jou zogenaamd ongelukkig maken. We zien uitsluitend de door ons geprojecteerde materiële wereld en zijn ons er niet van bewust dat dit projecties zijn.

Wat we ons aanvankelijk niet realiseren is dat er geen goede of kwade ervaringen zijn, doch dat alles bedoeld is als leermiddel te fungeren om ons weer te herinneren Wie we Zijn. Achteraf gezien kunnen we veelal zeggen dat de zogenaamde meest moeilijke ervaringen ons het meest geholpen hebben om tot Inzicht te komen. Want deze ‘moeilijke ervaringen’ waren of zijn vooral verbonden geweest met onze zelfveroordelingen die we naar buiten toe projecteerden en ons terug gespiegeld werden in bijvoorbeeld een partnerrelatie of een ouder/kind relatie.

De vergissing gaan doorzien.

Het vergeten Wie je Bent, is een optimale conditie om je weg hier op Aarde te gaan, deze weg is niet zomaar, maar is een door jouw Hogere Zelf uitgestippeld plan hoe je in deze incarnatie oude meegenomen pijn uit vorige levens en in dit leven jezelf kunt leren vergeven. Er is geen toeval en de leerweg is optimaal om je weer terug te brengen naar God.

Waarin het vergeten je ‘ongewild’ in leerprocessen brengt die noodzakelijk zijn om tot Inzicht te komen. Dan ga je zien dat de Wil van God en jouw Wil hetzelfde zijn.

Waar het om gaat is dat je uiteindelijk bereid moet zijn om uit het slachtofferschap te stappen, te gaan zien met behulp van de Heilige Geest, ofwel jouw Innerlijke Stem, dat je een  vergissing begaat en gaan zien dat je een andere keuze kunt maken voor Liefde in plaats van angst. Uiteindelijk moet je gaan zien dat je al je gehechtheden om vanuit de Vorm gelukkig te worden, moet opgeven. Een offer wordt er echter niet van je gevraagd, want dat wat je opgeeft heeft geen waarde.

De meest belangrijke oproep in dit leerproces is te gaan zien dat je een vergissing begaat, dat er jou niets wordt aangedaan en je de ander ook niet iets aandoet, het gaat om een schiftingsproces waarin je ziet dat je je elk moment in een leersituatie bevindt om te kiezen voor angst of Liefde. Dit is wat vergeving ons leert en biedt. Dat wat je in Wezen bent kan niet gekwetst worden, noch lijden.

Het gaat om te zien dat het leven zich in het eeuwige Nu afspeelt, in het Heilig Ogenblik. Hierin ben je in Liefde verbonden met al je naasten. Alles is dienstbaar aan het Grote Geheel, je kunt niet oordelen en weet niet de diepere bedoeling van alles wat zich afspeelt.

Het vraagt om je los te maken van schuldgevoelens en gaan zien dat je altijd en ook toentertijd je hoogste bod hebt gedaan, waar je verantwoordelijkheid voor voelt en neemt en gaat zien dat dit ‘opstapjes’ zijn (geweest) in je bewustwordingsproces op weg naar volmaakte Liefde.

In die zin is de aardse weg van geboorte naar dood optimaal als leerweg om tot het Inzicht te geraken dat we Liefde nooit zijn kwijtgeraakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.