Jouw reis door tijd en ruimte is niet willekeurig

Je kunt niet anders dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn.´´  ECIW.W.42.2.3.

Er is geen toeval, jouw weg hier op Aarde is een uitgezet plan, waar je precies die ervaringen doorgaat die optimaal zijn voor jouw bewustwordingsproces.

Voor de ego persoonlijkheid is dat een geheel andere versie, die spreekt over het is ´mij overkomen´ of ´ik maak dat mee´ of sterker nog ´ik heb veel meegemaakt´ en dat is meer vanuit het slachtofferschap bedoelt. Wat de ego persoonlijkheid niet ziet is dat hij zelf de  mede creator van de ervaringen is. Alsof de gebeurtenissen hem of haar ´zomaar´ overkomen en er geen diepere bedoelingen aan verbonden zijn. Er is niets ´zomaar´.

Geboorte bij een familie, land en tijdsgewricht.

Het is geen toeval dat je geboren bent vanuit die ouders en in die familie, in dit land en dit tijdsgewricht. Vanuit de ziel gezien kies je voor je incarnatie specifiek die ouders en die familie uit die een optimale kwaliteit bieden om jouw incarnatie vraag te kunnen beantwoorden. In deze familie wordt een thema uitgewerkt dat een samenhang vertoont met jouw incarnatievraag.

Eenmaal geboren, ´verlies´ je het  contact op bewust niveau met deze incarnatievraag, echter door middel van de ervaringen in je leven, kom je dit thema onherroepelijk tegen.

In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het via pijnlijke confrontaties gaat en gemis aan ouderlijke liefde, maar zelfs dan is de oproep aanwezig om te gaan ´voelen´ wat deze ervaringen je in feite willen zeggen, het zou kunnen betekenen dat het je bijvoorbeeld oproept om meer autonoom te worden of meer zelfwaardering te gaan opbouwen. En er op die manier weer een samenhang ontstaat met jouw incarnatievraag. Vraag is steeds of je bereid bent zelf verantwoording te willen dragen voor jouw creatie en niet in het slachtofferschap te vervallen

Uiteindelijk is het van belang om er bovenuit te stijgen dat jouw ouders, jouw familie jou die liefde moet hebben gegeven die je denkt nodig te hebben. Als je hierin blijft steken dan blijf je verbonden met een gevoel van  slachtofferschap en je kind pijn en zie je niet de kwaliteit die jouw Ziel heeft gecreëerd door voor deze incarnatie voor deze familie te kiezen.

Het gaat om een bewustwordingsproces waarin de zelfveroordeling een essentieel onderdeel vormt en de zelfveroordeling die in één lijn verbonden is met de incarnatievraag.

Zo kan bijvoorbeeld de zelfveroordeling zijn ´ik mag er niet zijn` en is de incarnatievraag in diens verlengde ` Hoe kan ik autonoom in onvoorwaardelijke Liefde tot mijzelf en anderen zijn`. Dan is de ontwikkelingsweg erop gericht om tot die zelfliefde en zelfvergeving te geraken die tot onvoorwaardelijke liefde tot anderen en jezelf leidt.

De zogenaamde imperfectie leidt tot perfectie.

Onze weg hier op Aarde is een leerweg om via tegenstellingen en zelfveroordelingen tot zelfinzicht te komen. Dit houdt in dat je bereid moet zijn om al je oordelen en zelfveroordelingen te willen onderzoeken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Het is een oproep toe Liefde, echter wij moeten zelf die keuze maken.

In het verlengde hiervan moeten we ook de verantwoordelijkheid nemen voor de keuze die we hebben gemaakt als Ziel voor de ouders in ons leven, we zijn samen met hen als co/creator van onze zieleweg hier op Aarde bezig. We zijn niet het slachtoffer van hen, ook al kunnen er pijnlijke ervaringen zijn. Het gaat om vergeving toepassen en gaan zien wat je met hen aan het uitwerken bent vanuit niet geheelde pijn uit dit leven of vorige levens. Er is geen willekeur of toeval.

Als je echt bereid bent dit te vergeven en verantwoordelijkheid voor te nemen kan het zijn dat de meest pijnlijke ervaring een inspiratie vormt voor een diepe heling en inzicht.

Steeds opnieuw komt aan de orde dat vergeving ons laat zien dat ons niets werd aangedaan, al kan het op persoonlijkheidsniveau zo lijken. Dan gaan we zien dat er een optimale kwaliteit wordt aangeboden om tot Zelf/Inzicht te komen, zo kan wat zogenaamd imperfect lijkt, tot perfectie leiden.

Dan zijn oordelen en zelfveroordelingen de poorten en leermiddelen waardoor je kan gaan zien wat je in je zelf nog niet erkent en nog veroordeelt hebt. Het is de oproep tot Liefde, mits je daartoe bereid bent om te luisteren en Stil te worden en er vanuit je Innerlijke Zelf met Liefde naar te ´kijken´.

Dan is de Innerlijke Vrede weer teruggekeerd en zie je hoe deze Weg een optimale Weg vormt vanuit een zogenaamde omweg van de angst. Er is geen willekeur, er is uitsluitend Inspiratie tot bewustwording.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie