Schuldeloos

Schuldeloos.

Een van de belangrijkste items in Een cursus in Wonderen, is het thema schuld. De cursus geeft aan, er is geen schuld, we zijn niet schuldig, dat is voor de persoonlijkheid een niet verteren kwestie, want zijn hele leven is gebaseerd op schuld, in hem zelf, dan wel in anderen die hem iets hebben aangedaan.

Het is bijna niet te bedenken dat je niet schuldig bent en daar gaat het ook over, het gaat ook niet over het denken, want dan ben je verbonden met het verleden en gericht op een toekomst

Hoe kun je dan schuldeloos zijn, vrij van schuld.

Schuldig.

In de ego wereld is schuld, je schuldig voelen of iemand anders de schuld geven een heel normaal gegeven. Het is een centraal onderdeel van het ego proces, niemand ontkomt eraan en in het maatschappelijk bestel is er een heel juridisch systeem opgezet om de schuldigen te berechten en een juist oordeel te vellen en een gerichte straf uit te spreken. Op dat niveau is het ook een optimaal leerproces.

Zo gaat het ook tussen de persoonlijkheden, steeds weer zijn we ons ervan bewust of er sprake is van schuld. Je bent er alért op om te voorkomen dat je iets ´fout´ doet en als dit dan gebeurt, voel je je schuldig. Het kan om iets klein gaan, ´per ongeluk´ stoot je iets om, laat een kopje vallen en je verontschuldigd je uit angst voor straf en afwijzing. De onderstroom die dit bewerkstelligd is het oordeel of zelfveroordeling. Feitelijk is de ´normale gang´ van zaken , dat je je altijd verbonden voelt, met een lichte, dan wel zwaar gevoel van ´schuld´ . Dit is zo inherent aan het menselijk bestaan, dat het haast ´blasfemie´ lijkt dat Een cursus in wonderen aangeeft, dat je in de werkelijkheid schuldeloos bent.

Dat kan niet waar zijn, zegt het ego/denken, waar we  ons zo sterk mee geïdentificeerd hebben. In de ontwikkelingsgang die we hier maken, vanaf onze geboorte en opgroeiend in een gezin met ouders, broers, zusjes ontkom je er niet aan dat je geraakt wordt door gevoelens van schuld, in jezelf of dat je je vader, moeder beschuldigd van tekortschieten in hun liefde voor jou. In deze fase in je leven ontstaat het gevoel van schuld, dan wel de zelfveroordeling en deze brengt een geheel scala van ervaringen met zich mede die verband houden met deze innerlijke verdrongen gevoelens van schuld of tekortschieten.

Verleden en toekomst.

Als je verbonden bent met gevoelens van schuld, leef je vanuit het verleden en dit projecteert zich naar de toekomst toe. Het is een vicieuze cirkel waar we ons in bevinden als  je je identificeert met schuld , het ego heeft als ´oplossing´ voor dit probleem, de projectie. We projecteren de schuld op de ander, die heeft het ons aangedaan. Zodoende wentelen we onze schuld af op een ander, en onderwijl blijft het gevoel van schuld onderbewust in ons voortleven en op het moment dat het aan de orde komt, projecteren we dit weer.

We zijn betekenisgevers.

We gaan door een leven heen die opgebouwd wordt door ervaringen. In feite zijn alle ervaringen neutraal, hebben geen betekenis, echter als je je geïdentificeerd hebt met je ego persoonlijkheid geef je aan al je ervaringen een betekenis. Ofwel je hebt goede dan wel slechte ervaringen en delen we de wereld in door het geven van waarde aan die ervaringen.

Feitelijk zijn al die betekenissen die we geven erop gericht om te ontkomen aan het gevoel van tekort of zelfveroordeling. Ooit zal ik de liefde terug krijgen die ik nu ontbeer. We zijn steeds op zoek en creëren omstandigheden die ons die belofte doet waarmaken. Uiteindelijk word ik gelukkig !

We zetten dit streven op een tijdslijn uit naar de toekomst toe, verbonden met een verleden van schuld en lijden. Ooit los ik dit op, zegt het ego denken.

Het heeft niet plaatsgevonden.

Het is een hopeloos gebeuren wat de ego persoonlijkheid nastreeft, we zoeken Liefde waar dit niet is te vinden, namelijk in de buitenwereld, in de vorm en lijken haar gevonden te hebben, maar al snel slaat de twijfel weer toe en komt er weer een proces van zoeken naar de ´dader´ of het gevoel van slachtoffer en schuld.

Schuld is een ego manifestatie die ervan uitgaat dat dit niet had mogen plaatsvinden, echter in bewustwordingsprocessen gaat het erom om voorbij te gaan aan goed en kwaad, ofwel het oordeel en inzien dat ieder in dit proces een aandeel heeft om tot Inzicht te komen. Vraag is wel of je bereid bent om naar binnen te gaan en te gaan luisteren naar je Innerlijke Stem. Gaan zien dat de ander weerspiegeld wat je in zelf aan zelfveroordeling naar buiten toe projecteert.

Vergeving is hierin de sleutel want die laat je zien dat het in de Werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden, er is nooit sprake van schuld, uitsluitend van een vergissing die om correctie vraagt.

Je bent altijd schuldeloos, ofwel in cursustermen te spreken, je  hebt nooit gezondigd. De Aarde als leerweg biedt een optimale kwaliteit om door middel van de tegenstellingen van goed en kwaad, te ontdekken wat Liefde is. Het oordeel is als leermiddel ingevoegd.

Er wordt van ons uitsluitend gevraagd om bereid te zijn naar binnen te gaan en te gaan luisteren naar onze Ware Zelf en dan zie je dat je terugkeert naar de Innerlijke Vrede, schuldeloos.

Dit hoef je niet te verwerven, je was en bent altijd al Schuldeloos.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie