Lust en Liefde.

Lust en Liefde.

In onze menselijke samenleving wordt Liefde en seksualiteit veelal als hetzelfde gezien, het hebben van seks wordt gezien als een daad van liefde, dan hou je van elkaar. Als dat er niet meer is , is de liefde over. Seks hebben wordt ook wel genoemd; de liefde bedrijven en als de seks afgerond is door een al of niet hebben van een orgasme, heet het bijna eufemistisch klaarkomen. En dan is het ook bijna letterlijk klaar, want dan keren de liefdespartners zich om, van elkaar af, of vallen in slaap.

Ik schets dit wat prozaïsche beeld over seksualiteit en liefde omdat er in mijn ogen veel verwarring is in de menselijke wereld, om liefde en seksualiteit onder een noemer te zetten. Het is niet zo dat seksualiteit niets met Liefde van doen heeft, maar zolang je nog jezelf identificeert met het lichaam, is het vooral een zintuigelijke bevrediging van lust en begeerte. Ik zie wel dat daaronder een verlangen aanwezig is naar samensmelten, je één willen voelen en dat is een spiritueel verlangen wat op fysiek niveau geuit wordt.

In mijn eigen ontwikkelingsweg hier op Aarde heb ik een groot afhankelijkheid- en macht-patroon rond seksualiteit moeten uitwerken samen met mijn partner(s), om vandaaruit te komen tot een relatie die niet (meer) gebaseerd is op het hebben van seks, maar waarin liefdevolle uitwisseling en intimiteit centraal zijn komen staan.

Hierin ervaar ik dat Liefde niet afhankelijk is van het al of niet hebben van seksualiteit, maar dat dit een innerlijke gesteldheid en afstemming is van het Hartscontact met mijn geliefde.

Het loskomen van de begeerte.

De verwarring rondom seks, ofwel lust en Liefde is dat het een van de grootste ‘pijnpunten’ in ons ego-proces en de identificatie van een lichaam is. Ook in de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen speelt het een grote rol. De laatste jaren uit zich dat steeds nadrukkelijker in bijvoorbeeld de #metoo beweging, waarin vrouwen aangeven zich door mannen belaagd of verkracht te hebben gevoeld.

Het is prachtig wat er in een liefdesverhouding kan plaatsvinden, waarin seksualiteit een belangrijke rol speelt, maar het is een heel subtiel proces van geven en ontvangen en een van de moeilijkste leerprocessen van zowel mannen als vrouwen. Hierdoor struikelen er nogal wat relaties en vallen uiteen door ‘gedoe’ rond seks. De redenatie daarin is dat als er geen seksualiteit meer is, de liefde over is .

Het mannelijke en het vrouwelijke.

God is zowel mannelijk als vrouwelijk en na de schepping splitste zich het mannelijke en vrouwelijke in twee aparte fysieke vormen uiteen. De belangrijkste drijfveer in relaties of in het menselijke, is om die eenheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke weer te bewerkstelligen. De zoektocht naar de tweeling Ziel is daar bijvoorbeeld een onderdeel van. We zoeken dit in de seksualiteit en trachten dit verlangen daarin te realiseren, echter steeds blijft er na de ‘daad’  een soort leegte achter, dat je ‘alleen’ achter blijft. Ik denk dat dit het verslavingspatroon teweeg brengt wat samenhangt met seks, een soort ‘kick’ dat je dit steeds opnieuw wil beleven.

Seksualiteit als meest krachtig leermiddel om Liefde te willen ervaren.

Het is niet zo dat je er naar moet streven om geen seksualiteit meer te willen of het verlangen naar seks op moet geven. Hoe dan ook is in het menselijke proces seksualiteit een van de krachtigste emoties en leerprocessen in relaties.  

Op het niveau van wie wij in Werkelijkheid zijn is er geen behoefte of verlangen, echter op de een of andere manier is er in het menselijke ervaringsproces een verlangen ingebouwd, wat ook met de voortplanting van de soort te maken heeft, waarin seks of lust een drijfveer vormt voor de interactie tussen personen, zo dat ze een relatie starten, waarin allerlei processen plaats vinden, van macht en afhankelijkheid en manipulatie.

Geven en ontvangen, de ander willen bezitten, zich niet gezien voelen of vinden. Zich niet kunnen geven, zich ‘overmand’ voelen, zich afgewezen voelen, niet weten hoe te doen of te laten. Seks geven als ‘goedmakertje’ of omdat je geen nee durft te zeggen.

Maar het is een niet aan te ontkomen aantrekkingskracht, waarin partners steeds opnieuw dit proces of de relatie met elkaar aangaan, ruzie maken, weer goed maken, niet van elkaar ‘los kunnen komen of los willen komen’. Enfin, het gedoe wat in de cursus , de speciale relatie wordt genoemd. Hierin is seksualiteit de ‘dwingende’ factor, die geleefd wil worden.

Ik ben niet een lichaam, maar louter geest.

Op de een of andere manier trachten we middels de seksualiteit ons totaal te willen verenigen met de ander, het orgasme brengt dit verlangen naar ‘eenheid’ op een wat euforische wijze teweeg. In de cursus wordt echter diverse malen aangegeven dat lichamelijke intimiteit dit niet kan realiseren.

Het volgende citaat vanuit de cursus zegt daarover het volgende: “Een openbaring brengt een totale maar tijdelijke opheffing van twijfel en angst teweeg. Het is een afspiegeling van de oorspronkelijke vorm van communicatie tussen God en Zijn scheppingen en gaat gepaard met het uiterst persoonlijke scheppingsgevoel dat soms in lichamelijke relaties wordt gezocht. Lichamelijke intimiteit kan het niet tot stand brengen” (CIW.T. II. 1.-3).

De vergissing dat seksualiteit ons kan verlossen van een gevoel van afscheiding is rudimentair, er is heel wat Inzicht en vergevingswerk nodig om dit te doen inzien. De belangrijkste factor daarin is dat we niet een lichaam zijn, maar louter geest en dat we al verlost zijn. In eenheid verbonden met elkaar en met God.

Vrede is Nu.

In de seksualiteit zoeken we bevrediging en trachten dit steeds opnieuw te vinden en daarin werkt seksualiteit, net als een drug, verslavend, omdat het tijdelijk een gevoel van ‘bevrijding’ geeft, wat steeds weer herhaald wil worden. Totdat je bereid bent om dit verslavingspatroon te doorbreken en  bereid wordt om de begeerte los te laten. Dit kan een hele stap lijken, echter wat er van je gevraagd wordt is om dit niet vanuit je ego-persoonlijkheid te doen, maar om je over te geven aan je Innerlijk Zelf, je Hart, waarin je gaat ervaren dat daarin altijd Vrede is.

Dit is de stille Vrede die altijd aanwezig is, waarin het contact met je naaste, je partner, verschuift vanuit een aandrift naar bevrediging vanuit een lustgevoel, naar een contact vanuit het Hart.

Deze ‘beweging’ of transformatie brengt een gevoel van intimiteit en verbinding tot stand, dat je al die tijd in de seksualiteit hebt trachten te vinden en dat nu niet herhaald hoeft te worden, maar gewoon altijd Is. Daarin ga je zien dat Vrede altijd Nu is en dat jij en je naaste dat altijd Zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.