“Wat is vergeving” (Eciw W.404.1)

“ Wat is vergeving” (Eciw.W.404.1)

“Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden”. Deze zin is voor de persoonlijkheid een niet te verteren stellingname van de Cursus.

Iets wat in de ogen van de persoonlijkheid een ernstig vergrijp is, of een grote kwetsing in zijn leven of een of ander drama, dat hem wordt aangedaan,  wordt in de Cursus aangegeven dat dit niet heeft plaatsgevonden.

Hoe kan dit zo zijn ?

Vergeving is echt de essentie van Een cursus in wonderen, het is de sleutel tot Geluk, oftewel door vergeving toe te passen herinner je je weer Wie je bent en keer je weer terug naar de verbinding met je Ware Zelf, naar de Liefde in je Hart. Het is een oproep tot Liefde en vormt de weg tot terugkeer naar Huis, naar God

De twee niveaus.

Het gaat altijd weer om de twee niveaus waar we in verkeren als we geïncarneerd op Aarde zijn. Deze twee niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vinden tegelijkertijd plaats.

Het ene niveau is daar waar we ons met de persoonlijkheid identificeren, ervaren we ons als afgescheiden levend  van God, van Liefde en leven we vanuit een overleveringsstrategie, waarin het lijden centraal staat. Het tweede niveau is of zijn we bereid zijn vanuit ons Hart , ons Ware Zelf, naar ons aards bestaan te kijken, waarin we gaan zien dat we als een Stille Getuige aanwezig zijn bij al onze levensprocessen en die ons leidt in al die ervaringen. De vraag is steeds waar luisteren we naar, is dat naar de hectiek van  de ego-persoonlijkheid, die zich afgewezen voelt, of manipuleert, of anderszins een situatie interpreteert en naar buiten toe projecteert.  Of dat we ons laten leiden door ons Hogere Zelf, de Heilige Geest in ons, die ons onze vergissingen laat inzien.

De leerweg.

Waar we doorheen gaan is een door ons zelf geïnitieerde leerweg, waarin al die ervaringen ons een kwaliteit bieden om tot inzicht te komen. Maar het vraagt een bereidheid om er anders naar te leren kijken en dat is wat vergeving ons biedt.

Ieder moment hebben we de keuze tussen ons te identificeren met de persoonlijkheid en met de pijn en angsten die hiermede verbonden zijn of dat we bereid zijn te luisteren naar ons innerlijk Zelf die een oproep doet om te gaan zien dat er een geschenk wordt aangeboden die ons aanreikt om een nog niet geheelde pijn in onszelf te helen en onder ogen te zien.

In onze leerweg zijn wij verbonden met diegene die ons zogenaamd kwetsen, tekort doen, afwijzen et cetera. Deze zaken vinden plaats in ons geprojecteerde spectrum van ons bestaan. Diegene die ons ‘iets aandoet” is echter onze leermeester die ons in contact brengt met nog niet geheelde pijn in ons, die we middels onze projectie ‘buiten’ ons zien. En zodoende denken dat ons dat wordt aangedaan.

Feitelijk staan we steeds voor de keuze om ons verongelijkte ik te geloven of te gaan luisteren naar onze innerlijke Stem.

“Doe daarom niets en laat vergeving jou tonen wat jou te doen staat” (ECIW.W. 404.1.5)

Dit is werkelijk het wonderwerk wat vergeving ons biedt. In tegenstelling tot wat in de menselijke cultuur voor vergeving wordt aangereikt, waarin opgeroepen wordt om zo grootmoedig te zijn om de ‘dader’ te vergeven, reikt de Cursus aan om niets te doen. Prachtig zoals het verwoordt wordt in de tekst “Wat is vergeving” (Eciw.W.404.1) , “Vergeving daarentegen is stil en doet in alle rust niets. Ze kijkt alleen en wacht, en oordeelt niet. Wie niet wil vergeven, moet wel oordelen, want hij moet zijn onvermogen om te vergeven rechtvaardigen. Maar wie zichzelf vergeven wil, moet leren de waarheid te verwelkomen precies zoals die is.”(Eciw.W.404.4.1-5).

Het is vanuit de cursus gezien precies omgekeerd zoals de cursus ons vergeving aanreikt. Hierin gaat het niet om de ander te vergeven, maar om te gaan zien dat de ander zondeloos is, Liefde is.

Hij heeft jou niets aangedaan en vervult slechts een functie om je helpen je vergissing in zien en dit te corrigeren, mits jij daartoe bereid bent, zoals het verwoordt wordt in de cursus. “Nu moet jij Zijn functie delen en vergeven wie Hij heeft verlost, wiens zondeloosheid Hij ziet, en wie Hij eert als de Zoon van God” (Eciw.W.404.5.3) .

Het radicale wonder middel.

In die zin is vergeving de essentie van Een cursus in wonderen.  Door vergeving toe te passen verandert in een oogwenk een wereld van pijn in een Wereld van Liefde en Stilte.

Dat voltrekt zich direct, het is zo wonderbaarlijk dat het zo snel ‘plaatsvindt’.  Eigenlijk vindt het niet plaats, maar keren we terug naar een plaats waar we nooit weggeweest zijn, namelijk in verbinding met God, ofwel met ons Hart. Wij zijn daaruit nooit weggegaan, het is de zogenaamde ‘omweg door de angst’ , waarin we misleid worden en denken dat we de Liefde verloren hebben.

Vergeving herinnert ons Wie wij en onze naasten in de Werkelijkheid zijn en al onze ervaringen hier op Aarde helpen ons om weer Thuis te komen. Het vraagt slechts een geringe bereidwilligheid om naar de oproep tot Liefde te luisteren en vergeving toe te passen.

 

us in wonderen, het is de sleutel tot Geluk, oftewel door vergeving toe te passen herinner je je weer Wie je bent en keer je weer terug naar de verbinding met je Ware Zelf, naar de Liefde in je Hart. Het is een oproep tot Liefde en vormt de weg tot terugkeer naar Huis, naar God

 

 

Geef een reactie