We hoeven niet ‘heilig’ te worden.

We hoeven niet ‘heilig’ te worden.

Als je met de cursus bezig bent kun je je gaan forceren om je best te doen en te denken dat je niet ‘voldoet’ aan wat de cursus ons voorhoudt, echter wat er van je gevraagd wordt is om te zien dat je door een leerproces heen gaat waarin alle ervaringen die je in je leven doorgaat optimaal zijn om al je nog niet doorziene en opgeloste oude pijn onder ogen te zien en te leren vergeven.

In dit artikel wil ik daar dieper op in gaan.

We gaan door een ervaringsproces te midden van alle mensen en gebeurtenissen om ons heen.

In principe zijn we steeds op twee niveaus bezig . Het ene niveau is dat van de ego-persoonlijkheid, ’t denken dat altijd ‘aan staat’ en gewild dan wel ongewild overal op reageert, of bezig is met ‘iets te willen’ of ‘iets ervan te vinden’, of ‘bezig met de toekomst’ of met het ‘verleden’ of met ‘gevoelens van schuld’, of met ‘ik moet toch zo nodig’  etc., .

Het andere niveau is dat van ons Stille bewustzijn, van ons Hogere Zelf, ofwel van de Heilige Geest.

Ik zie, naarmate ik een meer geoefende leerling ben, dat ik steeds meer bereid ben om al die overwegingen van mijn ego-brein te laten ‘indalen’ in mijn Hart en dit met Liefde te laten doorvoelen hoe ik hier anders naar kan kijken en zien welke ‘oude pijn’ of zelfveroordeling verbonden is met die ego-gedachte en het zal ‘loslaten’.

Wat ik opmerk in dit proces is dat ik steeds zie dat ik niet mijn best moet doen om dat ego-denken proberen te stoppen of hopen dat dit eens ophoudt. Het ego-denken staat altijd aan en alle moeite om dit te willen ‘stoppen’ versterkt het alleen maar.

Het gaat om acceptatie en met mildheid ernaar kijken.

Een dergelijke houding brengt direct rust en stilte teweeg. Ik zou ook kunnen zeggen dat het ‘relativeert’, het lost op.

Zijn met de beperkingen en met het tekort.

Liefde heeft niets nodig, is in Zichzelf genoeg, echter zolang we verbonden zijn met deze aardse wereld van de dualiteit, worden  we op allerlei manieren via onze zintuigen, onze ogen en oren, de media, de omstandigheden in ons leven, waar we mee verbonden zijn en de persoonlijkheid en de oude pijn die daarin opgeslagen ligt, geconfronteerd met ‘ergens iets van vinden’ of ‘we worden emotioneel geraakt’ in een oude pijn.

We hebben dan steeds twee keuzes; de 1e keuze is dat we reageren vanuit de persoonlijkheid die vanuit zijn gevoel van afwijzing of ‘er niet mogen zijn’ ofwel vanuit zijn zelfveroordeling, dat we naar buiten projecteren en waar vanuit het conflict ontstaat van ‘jij doet mij iets aan’.

 De 2e keuze is dat we gaan zien dat we ‘geraakt’ worden en dat we bereid zijn om dit vanuit de ‘ogen’ van het Hart te gaan bezien, waarin we gaan  ‘voelen’ dat er sprake is van een oude pijn die geraakt wordt, waarin we deze kunnen vergeven als zijnde een vergissing. Op het niveau van wie we werkelijk zijn kunnen we niet geraakt noch gekwetst worden.

Opnieuw kunnen we dan gaan zien dat je elk moment in omstandigheden bent tezamen met de mensen, je partner, je familie om je heen, dat je in een leerproces verbonden bent en juist die ‘omstandigheden’ en personen aantrekt die optimaal daarin zijn. Er is geen toeval en dat wat je bent is geen lichaam en je bent inherent vrij.

De Aarde is een leerschool.

Hoe dan ook moeten we, zowel in het ‘klein’, in jouw persoonlijke omstandigheden, maar ook in het ‘groot’, in de wereld waarin we verkeren, gaan zien dat de Aarde en de mensen die daarop verkeren in een leerschool verbonden zijn en we met alle verschillende niveaus van ‘bewustzijn’  moeten omgaan. Waarbij Goed en kwaad daarbij de indicatoren zijn.

Het verlangen is dat we naar een vredevolle, liefdevolle en duurzame samenleving toegroeien, echter dan moet je ook kunnen zijn met ‘elementen of onderdelen’ in dit proces waarin allerlei ego-gerelateerde personen leven, die nog vanuit macht- en onderdrukking in het leven staan.

De Aarde is een leerschool om alle nog niet opgeloste oude pijn uit vorige levens onder ogen te zien, hoe dan ook zijn we met elkaar op weg naar onvoorwaardelijke Liefde.

Er is een ontwikkeling gaande waarin steeds meer mensen bezig zijn om vanuit hun Hart te willen leven, echter alles en iedereen heeft zo ‘zijn tijd’ nodig om zich hier naartoe te ontwikkelen.

Vergeving is daarin de sleutel in dit proces, waarin we ons steeds opnieuw realiseren dat er sprake is (geweest) van een oordeel of zelf veroordeling zowel in het ‘klein’, in ons persoonlijk leven, als in het ‘groot’, tussen landen en volkeren. Is er elders oorlog, dan is deze bij jouw op de stoep ook voelbaar.

We hoeven niet ‘heilig’ te worden, want we zijn al Heel, doch slechts onze eigen oordelen en zelf veroordelingen onder ogen te zien en onszelf en de wereld te (leren) vergeven.

Dan is de Vrede, die nooit is weggeweest, weer teruggekeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.